Persondata politik 31.01.2017
erklæringer:
  • ISAE 3000 erklæring vedr. håndtering af personfølsom data, herunder persondatapolitik

  • ISAE 3402 erklæring der dokumenterer at drift og it-forhold lever op til lovkrav og god it-skik

Begge revisorerklæringer er udarbejdet i samarbejde med PwC.